måndag 15 december 2008

POV

Ett av de viktigaste grundbegreppen på Wikipedia är POV. POV står för point of view, det vill säga utgångspunkt. Det finns många olika varianter av POV som man kan stöta på när man redigerar på Wikipedia.

Den vanligaste är NPOV. NPOV står för neutral point of view och är grundläggande för allt Wikipedia-arbete. Allt material på Wikipedia ska utgå ifrån en neutral utgångspunkt, vad det än gäller.

Utöver denna finns lite mer udda och humoristiska varianter på POV.

MPOV, eller Megalomaniacal Point of View, innebär att man är så pass indoktrinerad i sin fråga att man är så pass övertygad om sin sak, även om man egentligen är övertygad. Vad andra än säger, så är de bara ute efter att förstöra ens eget arbete. Tanken att utgå ifrån att andra menar väl är helt satt åt sidan och allting går ut på att sprida sina egna åsikter.

Utöver MPOV finns även min lilla uppfinning KBPOV. KBPOV är uppfattningen att då diskussionssidans innehåll närmar sig oändligheten, ökar sannolikheten att den som tjafsar mest ges rätt. Dessa "tjafsarfall" har ofta även en kraftig ton av MPOV. Källor bortses ifrån, andra användare åsikter är inget att lyssna på, utan det som dominerar diskussionssidan är evighetslånga inlägg som tröttar ut motparten till den grad att personen får rätt för att ingen annan orkar läsa dem.

Allting hade varit så mycket lättare om folk bara gett sig fan på att hålla sig neutrala i artiklarna på Wikipedia, och spridit sina åsikter i en blogg.

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer: