fredag 5 december 2008

Att hitta och använda

Idag skulle vår föreläsare visa en karta över Vesterbro och Nörrebro i Köpenhamn, och hade därför plockat fram en Google Maps-karta och markerat ut områdena där. Detta är ett klockrent upphovsrättsbrott, men inget som man direkt funderar över. Men det hade inte behövt hända. OpenStreetMap har en jättefin komplett karta över Köpenhamn. Den finns till och med i tryck. Så varför inte använda den kartan med fri licens istället?

Svaret är rudimentärt: man hittar inte OpenStreetMap! En Googlesökning på "karta" ger träffar för de vanligaste svenska kartorna, Eniro, Hitta, Lokaldelen och Google Maps, men OpenStreetMap syns inte till på åtminstone de tre första sidorna. En sökning på "map" ger inte mycket bättre träffar (även om de här träffarna ser ut att vara Sverigecentrerade). Och hur marknadsför sig OpenStreetMap? Jag har då aldrig hört talas om det utanför rena nördkretsar. Jag blev tipsad om OSM via Wikipedia, exempelvis. Nu har OSM-kartor i och för sig börjat vandra in som kartbilder på Wikipedia, där vi inte kunnat använda kartor tidigare, men frågan är hur många som reflekterar över var kartorna i fråga kommer ifrån. Och jag känner åtminstone inte till nåt smidigt sätt att hitta OSM utanför att slumpsurfa in på sidan.

Indexeras över huvud taget OpenStreetMap eller den svenska introsidan Openstreetmap.se? Om så, varför inga träffar på varken sökorden map eller karta? Vad görs för att få folk att hitta sidan och få den att användas?

OSM är ett jättebra instrument, men totalt värdelöst om ingen vet att projektet existerar.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Inga kommentarer: