lördag 29 november 2008

Vägomstrukturering

Nyligen har det lagts fram ett förslag på OpenStreetMap om att göra om vägsystemet totalt. Jag frågar mig då, varför laga det som inte är trasigt? När man lägger fram sådana förslag ska man ju vara medveten om att det är extremt mycket som måste ritas om, och skapar enormt merarbete för alla. Dessutom verkar förslaget inte egentligen förenkla utan snarare krångla till det hela.

Jag kan se klara poänger i det nya förslaget, och jag är väl egentligen mest gnällig som skriver det här istället för att föreslå konkreta förbättringar på wikin, men det känns ändå som ett inte helt genomtänkt förslag.

Om man ska rita in en allmän väg om är asfalterad och saknar mittlinje skrev man förr highway=tertiary, med det nya systemet skulle man behöva lägga in en tagg för att markera att et är en highway (landsväg), en tagg för att berätta vad den har för klassificering (tertiary, sekundär länsväg) och en för att berätta dess storlek (exempelvis width). Det känns som om allt detta är bra och viktig information, men som bör förbli frivillig. När jag är ute och kör och mappar ett nytt område är det exempelvis inte alltid jag har möjlighet att kontrollera vad det är för typ av väg, utan höftar en tertiary, för att vägen saknade mittlinje och hade blå vägskyltar. Med det nya systemet hade jag varit tvungen att veta flera saker för att kunna tagga vägen ordentligt. Dessutom blir instegskurvan för nykomlingar, om inte JOSM utvecklas för att hantera detta system, väldigt mycket högre.

Jag väljer dock att försöka vara positiv, och tror trots allt att det skulle kunna bli bättre, men man måste vara medveten om alla nackdelar, och inte bara lägga fram förslag för de erfarna mapparna.

Läs även andra bloggares åsikter om

1 kommentar:

Bengibollen sa...

Saken är att tertiary road inte betyder "liten väg utan mittlinje" och inte heller används så i andra länder så jag tycker att det är fel att tagga vägar på det sättet.
Då motorway ligger i samma "skala" och de råkar rendreras på ett visst sätt så är det lätt för nybörjare att tro att motorway är på ena änden av skalan och tertiary på andra och om en motorväg har massor av filer och så, så måste en tertiary ha en fil. Så är inte riktigt, även om det råkar stämma relativt ofta i verkligheten.
En väg med taggen trunk är en av de viktigaste vägarna i ett land. Motsvarar ungefär europaväg i Sverige. Den får mest pengar till utbyggnad och underhåll. Detta kan innebära att den är utbyggd till motorväg. Där faller hela den nuvarande "hiearkin".

Jag föreslog att förenkla (jo faktiskt) hela highway-systemet som det ser ut idag. En nybörjare behöver bara veta om det är en landsväg eller gata för att kunna markera en väg i princip. Därutöver lägger man sedan på mer information om vägen. Är det en motorväg eller tvåfilig väg osv. Sedan binder man samman flera vägsnuttar som bilder en enhet med en relation. E20 tex, alla vägsnuttar som hör till E20 sätts ihop och ges referensen E20 och man talar om att det är en viktig väg genom att den också taggas som trunk. HELA E20 är en europaväg och därmed trunk.

Detta hindrar inte att man kan sätta ref= och class= eller vad man nu ska kalla den på själva vägsnuttarna om man inte vill/kan/orkar göra en relation. Jag menar att målet ska vara att göra en relation.

Att ha en tag som står för standard känns meningslös. För standarden för en väg är någon form av kombination av hur många filer den har, hastighetsbegränsning osv. Dessa attribut har redan taggar och det kommer att bli helt omöjligt att enas om hur man ska tagga standard, dvs hur man ska vikta de olika parametrarna så att alla anger samma standard på identiska vägar. Någon tycker kanske att hastighetsbegränsningen är viktigare och ger en väg lite högre standard än vad en annan skulle göra som kanske lägger större vikt vid hur bred vägen är eller hur många filer den har, eller underlaget osv.