torsdag 1 januari 2009

Fri kunskap vs piratkopiering

När man pratar om "fri kunskap" dras ofta paralleller till olaglig nerladdning av upphovsrättsskyddat material. Hur kommer detta sig? Fri kunskap eller fri kultur är ett begrepp som ofta används inom piratfrämjande kretsar. Tyvärr gör dessa så att den äkta fria kunskapen, det vill säga den som sprids lagligt fritt av sina upphovsrättsinnehavare, sätts i skymundan.

Wikipedia, exempelvis, förmedlar fri kunskap. Detta görs helt av upphovsrättsinnehavarnas fria vilja. Det har till och med gått så långt att Piratpartiet har yttrat att de vill "samarbeta med Wikipedia" (gammal diskussion på någon obskyr Wikipedia-diskussionssida, orkar inte leta upp länk just nu), eftersom vi delar samma mål. Men gör vi verkligen det?

Nu är jag inget proffs på Piratpartiet, men om man ställer sig bakom torrentsidor som Piratebay, hur kan man då samtidigt säga att man ställer sig bakom fri kunskap? Det som Piratebay och alla liknande sidor gör är allt annat än fri kunskap. De tar kunskap som skapats av andra och sprider denna utan skaparens samtycke. De ger alltså oss kunskap utan kostnad, men kunskapen är för den delen inte fri. Exempelvis tar man ifrån skaparens frihet att själv välja hur materialet ska spridas.

Om man istället främjar upphovsrättsinnehavare att sprida sina verk under någon form av fri licens, exempelvis Creative Commons, gör man alla nöjda: skaparen gör ett medvetet val och konsumenten får verklig fri kunskap som kan återanvändas utan moraliska skrupler.

Av denna anledning är fri kunskap och piratkopiering i motsatsförhållande.


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

6 kommentarer:

calandrella sa...

Nja... Piratpartiets anledning till att stå bakom fildelningen är ju att föra kunskap vidare... Läs gärna på Piratpartiets webbplats, piratpartiet.se.

oldtimer-gamer sa...

"De tar kunskap som skapats av andra och sprider denna utan skaparens samtycke."
Du tar det alltså för självklart att en "skapare" skall ha en nästan evig rätt att bestämma över hur folk delar med sig av kunskap. Varför skall det självklart vara så?
Om jag känner till något jag inte vill dela med mig av, behöver jag inte göra det. Men om jag berättar det för någon eller några, varför skall jag då få inskränka deras frihet att berätta det vidare?

Anonym sa...

"skaparens frihet att själv välja hur materialet ska spridas"

Intressant formulering - skaparen förväntas alltså ha någon slags självklar "frihet" att inskränka andra människors frihet till kommunikation?

Jag förstår att det är så det funkar idag och att många tar det för givet, men stanna upp en sekund och fundera på om det verkligen är så vi vill att världen ska fungera?

Grillo sa...

1) jag har aldrig sagt att jag är nöjd med upphovsrättslagen som den ser ut idag, "evig rätt" har jag inte nämnt, vidare halmdockor kommer inte bemötas

2) fri kunskap är i dagsläget ingen mänsklig rättighet, det är dock något att eftersträva. Det är det som är själva poängen med allt arbete med fria licenser, fri mjukvara och så vidare. Men vill man främja en frihet kan man inte begränsa en annan frihet, äganderätten. De står, som jag försöker förmedla, inte i motsatsförhållande.

3) man får inte glömma bibliotekens viktiga roll i sammanhanget. Där kan även de som vill ha tillgång till kunskap som förmedlas i upphovsrättsskyddade verk få sitt lystmäte.

4) jag säger inte att piratkopiering är allt igenom dåligt, men piratkopiering är inte fri kunskap

Buddy Jesus sa...

Jag vet inte om man kan sätta likhetstecken mellan fri kultur/kunskap och piratkopierad kultur/kunskap.

Om piratpartiet står bakom båda är väl det ingen motsägelse i sig heller.

Jag gillar FOSS och Creative Commons och använder mycket hellre sånt material än piratkopior. Men om inte materialet finns tillgängligt varken som CC-licensierat eller lätt tillgängligt för mig att köpa så finns det inte så många alternativ till att piratkopiera det...

Information at your fingertips och allt sånt.. :)

Christian Engström (pp) sa...

Det stämmer i och för sig att just piratkopieringen inte har så mycket med fri kunskap att göra. Piratkopieringen (alltså olovlig fildelning av upphovsrättsskyddat material) handlar mer om spridning av kultur, snarare än kunskap. Vår slogan "fri kunskap" syftar i första hand på att vi tycker det är fel att patentsystemet lägger hinder i vägen för att utnyttja kunskap som finns.

Men den reform av upphovsrätten vi vill göra skulle också gynna kunskapsspridningen i samhället. Precis som Calandrella säger är det ett av skälen till vi vill reformera upphovsrätten (även om det finns andra skäl också). Samma lagändring som skulle göra det lagligt att fildela vad som helst så länge det sker icke-kommersiellt, skulle också vara bra för kunskapsspridningen.

Wikipedia är ett bra exempel. Idag finns det väldigt lite bilder på Wikipedia, och ingen varken film eller musik. Det är inte wikipeidanernas fel. Det är upphovsrätten som gör det i praktiken omöjligt att lägga ut film och musik lagligt.

Tänk om det vore så. Då skulle artikeln om Elvis Presley inte bara innehålla några stycken bilder och en uppräkning av biografiska data. Då skulle man kunna lyssna på hans låtar och se klipp ur hans filmer som en del av artikeln. Wikipedia är fantastiskt som det är idag, men det skulle kunna bli ännu mer fantastiskt om det inte vore för de begränsningar som upphovsrätten skapar på artificiell väg.

Det finns också mycket material inlåst i statens olika arkiv som vi skulle vilja göra fritt tillgängligt för alla (så att det till exempel kunde dyka upp på Wikipedia i den mån det är relevant). Jag har skrivit mer om det i inlägget Öppna statens kulturskattkammare. Det ingår också i vårt program för "fri kunskap".