torsdag 1 mars 2012

Första moseboken, kap 1-4

Nu har jag läst de första fyra kapitlen i första moseboken, vilket inte är mycket, men en start.

Det är egentligen två punkter som jag verkligen inte kan skaka av mig redan här, och som gör det svårt att tro att det som berättas verkligen är vad en allsmäktig gud har åstadkommit

  1. En dag består tydligen enligt Bibeln per definition av en omgång ljus och en omgång mörker. Uppenbarligen har Gud missat att stora delar av jorden saknar dagsljus respektive mörker under olika delar av året...
  2. Eden beskrivs som placerad i "öster", men eftersom jorden är rund, något Gud rimligen vet, kan inget ligga i "öster" utan att definiera vad man utgår ifrån.
Nu är jag inte tillräckligt teologiskt tränad för att avgöra om Bibeln ska vara skriven av människor som försöker tolka Guds ord, eller om det ska vara Gud själv som skrivit. I vilket fall kan man tycka att en allsmäktig gud skulle se till att hans heliga skrift skulle vara mer exakt.

Utöver detta såg jag prov på misogyni (kvinnan ska lyda mannen) och vetenskapsförakt (Gud blir förbannad när människan vill bli vis) redan från första början...

Inga kommentarer: